Questions fréquentes

Kik jelentkezhetnek az inkubációs programba?/Who is eligible to apply?


Min. 2 fős magyar csapatok, lokációtól és életkortól függetlenül a világ bármely részéről.
Ötlet vagy prototípus fázisú hardver és szoftver projektek, iparágtól függetlenül.
Teams of at least two people are welcomed to apply, regardless of location or age, from anywhere in the country. Anyone can apply, you don’t have to be a university student. There can also be foreign members on the team. We welcome idea or prototype phase hardware and software projects, regardless of industry.
Mire van szükség a jelentkezéshez? / What is needed for the application process?


A jelentkezési felület pontos kitöltésére és választhatóan egy 1- max. 2 perces bemutatkozó videó feltöltésére.
A videóban a következőket várjuk tőletek:
- csapattagok bemutatása,
- megoldás rövid ismertetése,
- és miért szeretnétek részt venni a programban, mit vártok tőle. You need to fill out the application form precisely, and optionally upload a 1-2 minutes long introduction video. In the video you should mention: - introduction of the team members - a short description of your idea - and why you’d like to take part in the programme, and what do you expect from the incubation?
Mit kell vállalnia a csapatnak a programba való bekerüléskor? / What do the teams have to undertake when entering the programme?


Minden képzési alkalmon jelen kell lennie minimum egy csapattagnak.
A Demo Day-re meghívást kapó csapatok prezentálják ötletüket a szakmai zsűri és befektetők előtt.
At least one team member will represent the team at every training occasion. If invited, the team will pitch their idea on the Demo Day at the end of the incubation.
Minden képzési alkalmon kötelező a részvétel? Mi történik, ha nem tudsz részt venni? / Is it obligatory to be present at every training occasion? What happens, if I can’t participate?


A minimum követelmény, hogy legalább egy csapattag képviselje jelenlétével a projektet minden képzésen.
The minimum requirement is that at least one team member have to perpesent the team at each training occasion.
Mekkora befektetést lehet kapni a program végén? / What is the amount of investment available?


A program végén a Hiventures, Startup Campus Inkubátor vagy EIT Urban Mobility befektetőktől lehet egyedi, vagy társbefektetői ajánlatot kapni. A Hiventures és Startup Campus Inkubátor kezdő befektetési ajánlata 20 millió Ft. At the end of the programme, the chosen teams could get individual or co-investor offers from Hiventures, Startup Campus Incubator and/or EIT Urban Mobility investors. The initial investment offer of Hiventures and Startup Campus Incubator is 20 million HUF.
Milyen feltételeket kell teljesíteni, hogy befektetést kaphasson a csapatod? / What conditions must be fulfilled by the team to receive an investment?


A Hiventures és Startup Campus Inkubátor innovatív projekteket vár, amelyek jelentős növekedési potenciállal bírnak. A csapatnak kész koncepcióval kell rendelkeznie a termékre vagy szolgáltatásra vonatkozóan. A befektetési folyamat az alábbi lépésekből áll: - Online jelentkezés a Hiventures weboldalán - Pénzügyi és üzleti terv megküldése (ezek elkészítésében segít a Program) - Befektetési Bizottság előtt történő pitch (a program végén kihelyezett bizottsági ülés keretében) - Befektetési Bizottság döntése - Szerződéskötés és cégalapítás - Folyósítás Hiventures, Startup Campus Incubator and EIT Urban Mobility are looking for innovative projects with significant growth potential. The team need to have a ready concept in terms of the product or service. The selected teams can present their ideas at the Demo Day, where they can start the investment process, if they get a positive decision. The investment process includes the following steps: - Online application on Hiventures’ website - Sending your financial and business plan to them (the Programme will help you to prepare these) - Pitching your idea to the Investment Committee - the Investment Committee makes a decision - Signing a contract and founding a company - Payment
A programban való részvétel garancia-e a tőkebefektetésre? / If we participate in the programme, is it guaranteed to get an investment?


A programban való részvétel nem jelent garantált befektetést, azonban előnyt jelent, hiszen a Hiventures és a Startup Campus Inkubátor végig tudja kísérni a csapatok fejlődését. A befektetési döntési folyamaton ugyanúgy végig kell mennie minden csapatnak, a képzésen való részvétellel azonban ez a folyamat sokkal gyorsabb lehet, mint más jelentkezéseknél. Participating in the programme is not a guarantee for you to get an investment, but it is an advantage as Hiventures, Startup Campus Incubator and EIT Urban Mobility can follow the development of the teams throughout the incubation. All teams have to go through the investment decision process, although by attending the training this process can be much faster.
Mi történik, ha a csapat külföldön él? / What happens if the team lives abroad?


A program és a teljes képzés online formában valósul meg, így a világ bármely pontjáról várjuk a résztvevőket. Azonban a Hiventures befektetését kizárólag Magyarországon bejegyzett cég kaphatja meg.
The programme and the entire training happen online, so participants from anywhere in the world are welcomed. However, Hiventures’ investment can only be received by a company incorporated in Hungary.
Szükséges-e céget alapítani a program során? / Is it needed to establish a company during the programme?


Nem, pozitív befektetési döntés esetén lehetőség van a befektetővel együtt történő cégalapításra, amelyre a képzési program elvégzése után is sor kerülhet. No, in case of a positive investment decision, it is possible to establish a company together with Hiventures, which can happen after the programme.
Mekkora tőkével kell rendelkezni a cégalapításhoz? / How much capital do I need to start a company?


Az alapítók részéről elvárt önerő mértéke min. 300.000 Ft. Kft alapításához szükséges törzstőke fennmaradó része a befektetésből is befizetésre kerülhet. Ettől még ugyanúgy 14% részesedés illeti meg a befektetőket. The minimum amount of own asset expected from the founders is 300.000 HUF . The remaining amount of equity capital to establish an LLC (Kft.) can be covered from the investment. Regardless, investors still get a 14% share.
Milyen jellegű tanácsadást biztosít a Hiventures a csapatoknak? / What kind of mentoring does Hiventures provide to the teams?


A Hiventures ismerteti a befektetési folyamatot és elvárásokat, biztosítja az üzleti tervezéshez szükséges sablonokat, valamint a tervezés során visszajelzésekkel látja el a csapatokat. Hiventures will give an overview of the investment process and expectations, provide templates for business planning, and give feedback to the teams during planning.

French flag English Pete
British flag English Pete
  • English Pete Google Maps
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Google+ Social Icon

Siret: 82190902500024